Kliendi nimel ja arvel tehtavate tehingute käibemaksu arvestus – RMP Eesti


Kliendi nimel ja arvel tehtavate tehingute käibemaksu arvestus
RMP Eesti
Aastate jooksul on sellesse direktiivi tehtud muudatusi ning 1. jaanuaril 2007 jõustus direktiivi kodifitseeritud versioon, mis kannab numbrit 2006/112/EÜ (edaspidi käibemaksudirektiiv). Käibemaksuõiguse jätkuvat tähtsust ja arengut Euroopa Liidus näitab ...