Euroopa Komisjon rahastab Eesti-Läti kolmandat elektriühendust … – Delfi


Delfi

Euroopa Komisjon rahastab Eesti-Läti kolmandat elektriühendust ...
Delfi
Elering allkirjastas Euroopa Komisjoniga rahastamiskokkuleppe, millega Euroopa Liit rahastab Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse ehitust 112 miljoni euro ulatuses. Omafinantseeringu osa katab Elering vaidlusi tekitanud, kuid hästi toimiva, Eesti-Läti ...