Elevskåp på Karlbergsskolan i Köping länsade – Sveriges Radio